Zmeny v spoločnosti

Ponúkame Vám službu zmeny v spoločnosti medzi ktoré patria

  • zmena obchodného mena
  • zmena údajov o spoločníkoch, konateľoch
  • menovanie nových spoločníkov, konateľov
  • zmena sídla spoločnosti
  • prevod spoločnosti, zmena spoločníkov
  • zvýšenie, zníženie základného imania

S vyžšie uvedenými zmenami sú spojené úkony

  • príprava valného zhromaždenia
  • príprava zmluvy o prevode obchodného podielu
  • podanie návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra
  • príprava ostatných potrebných dokumentov na zápis zmeny

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať