Založenie spoločností

Naša spoločnosť Vám ponúka založenie obchodnej spoločnosti bez zložitého a zdĺhavého vybavovania potrebných dokumentov na úradoch. Viac informácií o formách obchodných spoločností a postupe ich založenia nájdete v samotných sekciách.

Založenie s.r.o.

Naše služby v oblasti zakladania s.r.o. zahŕňajú:

 • odborné poradenstvo a konzultácie pri zakladaní s.r.o.
 • poradenstvo pri výbere predmetov podnikania
 • príprava žiadosti o súhlas u Správcu dane na založenie spoločností
 • vypracovanie všetkých dokumentov pre založenie spoločnosti
 • príprava a podanie formulárov pre ohlásenie živnosti, prípadne koncesnej listiny a následné prevzatie živnostenských oprávnení, či koncesných listín
 • príprava a podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra a prevzatie výpisu z Obchodného registra vašej novozaloženej spoločnosti
 • prihlásenie spoločnosti u Správcu dane /získanie DIČ/ registrácia spoločnosti pre daň z príjmu,   prípadne pre daň z pridanej hodnoty

Keďže od 1.12.2013 platí novela Obchodného zákonníka, ktorá prikazuje zakladateľom spoločnosti splatiť celé základné imanie na bankový účet, tak sa založenie s.r.o. navýši o túto čiastku, ktorá predstavuje minimálne 5000€, čo v praxi znamená, že sa zo základným imaním nebude dať pohnúť približne jeden mesiac, až na výnimky uvedené nižšie.

Doklad z banky o splnení tejto povinnosti je potrebné priložiť k Návrhu na zápis do obchodného registra.

Peňažné vklady vedené na účte nemožno využívať pred vznikom spoločnosti, s výnimkou:
a) platenia nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy
b) vrátenia peňažného vkladu alebo časti a úrokov podľa § 166 ods. 2 Obchodného zákonníka
c) vrátenia peňažného vkladu alebo jeho časti ak spoločnosť nevznikne

Ak Vám tento spôsob založenia spoločnosti nevyhovuje či už z hľadiska časového alebo finančného ponúkame Vám na predaj naše Ready-made spoločnosti. Viac informácii v sekcii Predaj spoločností.

V prípade akýchkoľvek nejastností nás neváhajte kontaktovať.

tick rýchle založenie s.r.o.

tick bez zbytočných papierov

tick už od 249 Eur ,-

Objednať založenie s.r.o.

Založenie a.s.

Naša spoločnosť Vám ponúka založenie akciovej spoločnosti bez zložitého a zdĺhavého vybavovanie potrebných dokumentov na úradoch. Osoby menované do pozícií v zakladanej akciovej spoločnosti sa musia len dostaviť na nami dohodnuté stretnutie k notárovi, kde bude spísaná notárska zápisnica potrebná k založeniu spoločnosti.

V cene založenia a.s. je zahrnuté:

 • vypracovanie všetkých dokumentov k založeniu spoločnosti,
 • vybavenie oprávnenia na činnosti akciovej spoločnosti
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra,
 • úhrada súdneho poplatku za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra
 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb

Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • 7,5€ za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice – (od 150€ pri základnom imaní 25.000€)

tick rýchle založenie a.s.

tick jednoduchý postup

tick už od 1.099 Eur ,-

Objednať založenie a.s.

Organizačná zložka

Naša spoločnosť Vám ponúka založenie organizačnej zložky bez zložitého a zdĺhavého vybavovania potrebných dokumentov na úradoch. Dokumentácia je vyhotovená v slovenskom jazyku. V cene služby sú zahrnuté súdne a správne poplatky za zápis do obchodného registra.

 • zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.
 • organizačná zložka podniku zahraničnej osoby je závislá na zriaďovateľovi teda na zahraničnej spoločnosti.
 • nie je samostatný právny subjekt a vo vzťahu k tretím osobám sa riadi zákonodarstvom krajiny zriaďovateľa.
 • Organizačná zložka sa zriaďuje rozhodnutím zahraničnej osoby o zriadení organizačnej zložky
 • musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a musí mať vymenovaného vedúceho organizačnej zložky, ktorý za ňu koná.

tick všetko vybavíme za Vás

tick rýchlo a jednoducho

tick už od 639 Eur ,-

Objednať založenie org.zl.