Založenie s.r.o.

Naše služby v oblasti zakladania s.r.o. zahŕňajú:

  • odborné poradenstvo a konzultácie pri zakladaní s.r.o.
  • poradenstvo pri výbere predmetov podnikania
  • príprava žiadosti o súhlas u Správcu dane na založenie spoločností
  • vypracovanie všetkých dokumentov pre založenie spoločnosti
  • príprava a podanie formulárov pre ohlásenie živnosti, prípadne koncesnej listiny a následné prevzatie živnostenských oprávnení, či koncesných listín
  • príprava a podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra a prevzatie výpisu z Obchodného registra vašej novozaloženej spoločnosti
  • prihlásenie spoločnosti u Správcu dane /získanie DIČ/ registrácia spoločnosti pre daň z príjmu,   prípadne pre daň z pridanej hodnoty

 

Ak Vám tento spôsob založenia spoločnosti nevyhovuje  ponúkame Vám na predaj naše Ready-made spoločnosti. Viac informácii v sekcii Predaj spoločností.

V prípade akýchkoľvek nejastností nás neváhajte kontaktovať.

Objednajte si svoju s.r.o. teraz

Vaše meno:

Váš e-mail:

Váše tel.číslo:

Predmet:

Odkaz: