Organizačná zložka

Naša spoločnosť Vám ponúka založenie organizačnej zložky bez zložitého a zdĺhavého vybavovania potrebných dokumentov na úradoch. Dokumentácia je vyhotovená v slovenskom jazyku. V cene služby sú zahrnuté súdne a správne poplatky za zápis do obchodného registra.

  • zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby.
  • organizačná zložka podniku zahraničnej osoby je závislá na zriaďovateľovi teda na zahraničnej spoločnosti.
  • nie je samostatný právny subjekt a vo vzťahu k tretím osobám sa riadi zákonodarstvom krajiny zriaďovateľa.
  • organizačná zložka sa zriaďuje rozhodnutím zahraničnej osoby o zriadení organizačnej zložky
  • musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a musí mať vymenovaného vedúceho organizačnej zložky, ktorý za ňu koná.

Objednajte si svoju organizačnú zložku teraz

Vaše meno:

Váš e-mail:

Váše tel.číslo:

Predmet:

Odkaz: