Cenník

Produkt: Cena:
Ready-made neplatca dph Podľa aktuálnej ponuky
Ready-made platca dph Podľa aktuálnej ponuky
Založenie s.r.o. od 249€
Založenie a.s. 1099€
Založenie organizačnej zložky 639€
Vykonanie jednej zmeny v s.r.o. od 99
Virtuálne sídlo s viazanosťou na 6 mesiacov 20€/mesiac
Virtuálne sídlo s viazanosťou na 1 rok 15€/mesiac
Virtuálne sídlo s viazanosťou na 2 roky 10€/mesiac
Jednorazový registračný poplatok virtuálneho sídla 10€ (neplatí pri viaz. 2r.)
Skenovanie doručenej zásielky 1,5€
Preposielanie písomností v rámci SR 4€
Vypracovanie bezpečnostného projektu Podľa cenovej ponuky

Tento cenník je platný od 31.10.2013. Cena za prevod obchodného podielu existujúcej spoločnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nepodlieha DPH. Cena za založenie a zmeny v spoločnostiach je fakturovaná bez DPH. Ostatné ceny v cenníku sú uvedené bez DPH.